پنجشنبه، ۸ خرداد ۱۳۹۹ | Thursday, 28. May 2020

«حکومت دینی(؟)» (طرح چند دیدگاه در نسبت دین و حکومت)

فهرست مطالبjf12

 

رويكرد سنتى و كلاسيك (تلقى شخصى ـ خانوادگى از مذهب)

 رويكرد نئوكلاسيك و تمامیت‌خواه(مذهب به عنوان لوح نوشته و پيش‏نويس اصلى نظا‌‌م‌هاى اجرايى)

 رويكرد روانى و تمايل اجتماعى "گريز و پرهيز"

 رويكرد لائيك (روايت مذهب غيرسياسى از موضع برون دينى)

 رويكرد مذهب شخصى (كنترل تطبيقى اعمال جامعه و حكومت با دين)

 رويكرد مذهب اجتماعى (نظام اجتهادى حكومت دينى)

 رويكرد مذهب الها‌م‌بخش (جاودانه و جهت‏ نما و فرا حكومتى)

 

دسترسی به جزوه

برگشت به صفحه جزوات فرهنگی