شنبه، ۸ بهمن ۱۴۰۱ | Saturday, 28. January 2023

پلورالیسم دینی (تبیین تکثر ادیان و نسبت تشیع و تسنن)

jf26-poloralism

فهرست مطالب

بخش اول: تبیین نسبت ادیان با یکدیگر

اهمیت و کاربرد بحث پلورالیسم دینی   

برخورد هر یک از متون مقدس با دیگر ادیان       

     انحصارگرایی، شمول گرایی، تکثرگرایی 

     عقاید و نحوه برخورد زرتشتیان نسبت به پیروان ادیان دیگر      

     عقاید و نحوه برخورد یهودیان نسبت به پیروان ادیان دیگر        

     عقاید و نحوه برخورد مسیحیان نسبت به پیروان ادیان دیگر       

     عقاید و نحوه برخورد مسلمانان نسبت به پیروان ادیان دیگر      

تاثیر نظریه خاتمیت بر برخورد با دیگر ادیان           

مذاهب و فرق و جریان‌های مختلف فکری درون ادیان        

تبیینی در باره تکثر ادیان

     ریشه های تکثر و اختلاف         

     انحصارگرایی با اجبارگرایی فرق می کند 

     وحدت دست نیافتنی و تکثر دائمی است   

راه حل برقراری تساهل و تسامح، در عین تفاوت در میان ادیان     

 1     - راه حل‌های درون دینی       

     آیا جوهره همه ادیان یکی است؟             

2     - راه حل‌های برون دینی         

 

بخش دوم: تبیین نسبت تشیع و تسنن

کاربردهای بحث نسبت تشیع و تسنن      

بررسی سیر تاریخی تکوین تشیع و تسنن   

تشکیل فرق مختلف در میان مسلمانان   

جنبش‌های اعتراضی شیعی      

نگاهی اجمالی به تاریخ اسلام پس از سرنگونی خلافت عثمانی            

تببین تکثر مذاهب اسلامی         

تبیین مذهب شیعه    

راه حل‌های موجود برای پذیرش تکثر مذاهب    

تجربه شریعتی         

نکاتی فکری و عملی برای کاهش اختلافات شیعه و سنی      

     عزم رفع تنش و طرد افراطی گری             

     تاکید روی مشترکات و ناکارآمدی بحث مراجعه به قرآن        

     تبدیل تعارض به تفاوت و ضرورت شجاعت اخلاقی 

     بهترین روش؛ راه حل قرآنی احاله اختلافات به خداوند            

     گفتمان توسعه گرا به جای گفتمان جهادی               

     تاکید بر نگره اخوت اسلامی     

     تبلیغ الگوها و اسوه های وحدت بخش     

     رعایت عملی حقوق دیگری؛ رعایت حقوق اقلیت ها در هر کشور          

     طرح منافع و مصالح مشترک    

     تشکیل شورای عالی اندیشمندان مسلمان  

خاتمه و جمعبندی  

 

دسترسی به جزوه

برگشت به صفحه جزوات فرهنگی