شنبه، ۸ بهمن ۱۴۰۱ | Saturday, 28. January 2023

«تفکر» و «نهاد» روحانیت (تعیین نسبت نواندیشی دینی با "تفکر" و "نهاد" روحانیت)

jf25-rohaniat

فهرست مطالب

بخش اول : روحانیت در تاریخ

چرایی بحث

توضیحی در باره واژه روحانی

ریشه‌های تاریخی روحانیت

بررسی رسمیت روحانیت در ادیان بزرگ (زرتشت، یهود، مسیحیت و اسلام)

کارکردهای روحانیت

نقش روحانیت در حوزه فردی

نقش روحانیت در حوزه اجتماعی                                                                                  

جمع بندی بخش اول

بخش دوم: روحانیت در ایران

حکومت‌های شیعی در ایران، دوران قبل از صفویه

دوره صفویه

دوره افشاریه

دوره قاجار

دوره رضا شاه

       تاسیس حوزه علمیه قم

       «ملت سازی» صفویه و «دولت سازی» رضا شاه

دوره محمدرضا شاه

بخش سوم:شریعتی و روحانیت

تبیین‌های پایه‌ای و بنیادی شریعتی از روحانیت

ارزیابی‌های تاریخی وجامعه شناختی شریعتی از روحانیت

         روحانیت و امضا نکردن قراردادهای استعماری!

مباحث فکری شریعتی در نقد روحانیت

نقد رفتار شناختی یا روان شناختی روحانیت

حسینیه ارشاد

نظریه اسلام منهای روحانیت

بخش چهارم: برخوردهای راهبردی شریعتی با روحانیت

            پروتستانتیسم اسلامی

روحانیت پس ازانقلاب

طبقه بندی چهارگانه روحانیون در مقطع پس از انقلاب

جمعبندی مبحث شریعتی و روحانیت

          یک خطا در ارزیابی از قدرت روحانیت؛ تکرار وارونه خطای قبل از انقلاب!

         ارزیابی پیش بینی‌هاو توقعات شریعتی از روحانیت

         رابطه تضادی-وحدتی شریعتی با رفرم‌های فکری- سیاسی درون روحانیت

«مقاصد الشریعه» نقطه تلاقی نواندیشی دینی و رفرمیسم درون حوزوی


دسترسی به جزوه

برگشت به صفحه جزوات فرهنگی