يكشنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ | Sunday, 11. April 2021

«روزنه گرایی»مردم در انتخابات

منتشرشده در فیسبوک جمعه, 07 اسفند 1394 ساعت 20:17

بسیاری از مردم با استراتژی و رویکرد «روزنه» به انتخابات نگاه می کنند. وقتی در تاریکی فرورفته باشی روزنه ای که اندکی نور از آن بداخل بیاید تو را امیدوار خواهد کرد و از تیرگی پیرامونت خواهد کاست. وقتی در تنگنایی نفس کشیدن برایت سخت شود روزنه ای که اندکی هوای تازه برایت بیاورد تو را به سمت خود خواهد کشید. هنرمند مردمی حمید فرخ نژاد چقدر کوتاه، عمیق و هنرمندانه این وضعیت ملی را توضیح می دهد. آفرین باید گفت بر هنرمندی که زبانحال مردم رنجور میهنش می شود. صدای آنهایی که صدایی ندارند. به امید اینکه روزنه ها به دریچه هایی بزرگتر راه باز کنند و شاید هم روزی دری به سوی نجات و رهایی گشوده شود...

فیس بوک 7 اسفند 1394

https://www.facebook.com/1441464056152541/videos/1540716259560653/?pnref=story