دوشنبه، ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ | Monday, 12. April 2021

روحانیون حاکم روی شاه را سفید کرده اند!

منتشرشده در فیسبوک چهارشنبه, 21 بهمن 1394 ساعت 19:45

حضرات روحانیون حاکم روی شاه را سفید کرده اند تا بدی هایش دیده نشود. در برنامه به عبارت دیگر ارشاد به عنوان نسل بعد از ما نقدها و سئوالاتش به نسل انقلاب کرده را صمیمانه مطرح کرد.
در جامعه شناسی جوانان، هم تقابل نسل ها صورت بندی شده است و هم تعامل آنها. من در ایران کنونی معتقدم به تعامل نسل ها رسیده ایم و حتی به عمل مشترک آن ها. جنبش سبز یکی از صحنه های تعامل و مشارکت بازو به بازوی نسل ها بود. جنبشی که وقتی «رای من کو؟» با بی اعتنایی و سرکوب پاسخ داده شد به «مرگ بر دیکتاتور» رسید. توسط همان نسلی که گاه می پرسد شما چرا انقلاب کردید. ما انقلاب کردیم به همین دلیلی که راهپیمایی مشترک سکوت مان در 88 توسط شما به مرگ بر دیکتاتور رسید!
اما هر نسلی تجربه هایی می آموزد برای خود و برای نسل های بعدی اش. نسل ما آموخت که باید روی جدایی دین از حکومت و روی محدود و موقت و پاسخگو بودن همه مناصب و مقامات و عدم وجود حق ویژه برای هیچ فرد و قشر و مکتبی؛ که برآمده از یک تجربه تلخ است، بایستد و هم نسل ما و هم نسل بعد از ما آموخته است که برای خواسته هایش صبوری کند. صبوری ای که البته تا بی نهایت نیست و بستگی به برخورد طرف مقابل دارد.
از صمیم قلب خوشحالم که ارشاد و ارشادها به این صبوری رسیده اند. همچنین از طمانینه و انصاف ارشاد قند توی دلم آب می شود!! کاش نسل ما هم در همین سنین همین گونه بود. البته ارشاد یک بار در گفت و گویی مشابه با نشریه چلچراغ در مصاحبه ای به همت آقای میرمیران، در مقایسه دو نسل، به نسل ما نمره بالاتری داد. بالاخره از نسل ما هم فداکاران مقاومت های ستودنی در زندان ها بیرون آمده است و هم فداکاران جبهه های دفاع از استقلال میهن. البته جنبش سبزنیز نسل ارشادها را سربلند کرد که برای خواسته هایی محدودتر و زمینی تر! جانبازی ها و فداکاری ها کرد. امید که این از خودگذشتگی استمرار یابد و در عکس العملی تفریطی در برابر «حداکثرخواهی» نسل قبل به «حداقل خواهی» مطلق و بدون چشم اندازهای دورتر دچار نشود. چنین باد.

فیس بوک 21 بهمن 1394

http://rezaalijani.com/2014-07-24-21-49-38/2014-07-28-23-13-48/item/987-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C.html