شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ | Saturday, 10. April 2021

اتهام های ثلاثه و چاه کن هایی که همیشه ته چاه اند!

منتشرشده در فیسبوک شنبه, 17 بهمن 1394 ساعت 19:31

فشارهای دهه شصت روی زندانیان برای اعتراف به انحرافات سیاسی بود و اخلاقی.
«آس» دو دهه اخیر (متاثر از آن چه در «اندرونی» قدرت می گذشت) در حوزه مالی بود!
خط و اهتمام ویژه کیهان (و شعبات تابعه «جوان»تر) متهم کردن مخالفان (به خصوص مخالفان سابقا خودی) به جاسوسی و انحراف اخلاقی و دریافت چمدان های پول وارده از خارج است؛ اتهام های ثلاثه سیاسی و مالی و اخلاقی که بازجوها بنا به سلیقه و «بقدر مراتبهم» برای متهمان تحت فشار و بازجویی در پی اثبات آن برای درج در پرونده و اعتراف در برابر دوربین دنبال می کنند.
طنز تلخ روزگار اما آن جاست که آن چه در خورجین مخالفان دنبالش می گردند بیشتر در انبان خودی ها یافت می شود!
این روزها هر دم از این باغ بری می رسد. می ترسم کم کم بنا به تکرار اخباری هم چون اختلاس های میلیونی سابق و میلیاردی فعلی، جامعه در گیر مشکلات حساسیت هایش را در دیگر حوزه ها نیز از دست بدهد. به خصوص وقتی که بگندد نمک. قبلا به هرچه می گندید ظاهرا نمک می زدند...

فیس بوک 17 بهمن 1394

 press