دوشنبه، ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ | Monday, 3. August 2020

مفقود/ سرقت شدن موبایلم!

منتشرشده در فیسبوک جمعه, 02 بهمن 1394 ساعت 19:05

معذرت؛ از همه دوستانی که طی این چند روزی که تلفن دستی ام مفقود/ سرقت شده بود برای کارهای فوری شان پیغام گذاشته بودند و به علت دیر گوش دادن به این پیغام ها دیگر موعدش گذشته است عذر خواهی می کنم.امیدوارم حمل بر بی اعتنایی و بی ادبی نشود. در برخی مناطق در متروهای پاریس قطعا باید حواس جمع تری نسبت به «حاضرِغایب» بودن ها و حواس پرتی های متداول من داشت!

فیس بوک 2 بهمن 1394