چاپ کردن این صفحه

با این همه؛ خوشحالم از برجام

منتشرشده در فیسبوک شنبه, 26 دی 1394 ساعت 11:51

خوشحالم. خوشحال از اینکه سنگی دیگر از چاه آب مردمان سرزمین مان بیرون آورده شد. چه سخت و چه دیر و چه پر هزینه. اما هر چه بود خنکای باریکه آبی که بر این کویر تفتیده روان می شود گوارای مردمان این سرزمین باد. اگرسنگ افکنان بگذارند. همه به سختی مراقبت کنیم سنگ تازه ای به این قنات دیرپا (که حکایت ها و غم ها و غصه های فراوانی از آمد و شد کنندگان برخود در سینه فروخفته خود دارد) افکنده نشود. چنین باد.

فیس بوک 26 دی 1394

موارد مرتبط