دوشنبه، ۷ مهر ۱۳۹۹ | Monday, 28. September 2020

رقابت حاد در انتخابات خبرگان تهران؟

منتشرشده در فیسبوک پنج شنبه, 24 دی 1394 ساعت 11:48

از برخی محافل سیاسی و رسانه ای شنیده می شود یک سردار نظامی گفته است با گسیل گسترده رای دهندگان از مناطق دیگر به تهران «مشکل انتخابات خبرگان تهران» را حل خواهد کرد!
جدا از بلندپروازی نهفته در این فرض احتمالی ( چرا که امکان عملی جابه جایی میلیونی جمعیت بیشتر یک رویاست تا واقعیت)؛ اما این شنیده اگر مقرون به صحت باشد حاوی یک امر مثبت هم هست که بالاخره ممکن است بیت قدرت راضی به برگزاری رقابت حاد در انتخابات خبرگان در تهران هم بشود. امری که البته بیشتر حالت نمادین دارد تا اینکه سرنوشت این انتخابات بسیار مهم سیاسی اما «درون حوزوی» را تعیین کند...

فیس بوک 24دی 1394