چهارشنبه، ۹ مهر ۱۳۹۹ | Wednesday, 30. September 2020

بازگشت آقا ناصر(هاشمی) و ماجرای اعاده دادرسی

منتشرشده در فیسبوک یکشنبه, 20 دی 1394 ساعت 11:44

با قبول اعاده دادرسی و تبدیل حکم یازده ساله دکتر ناصر هاشمی؛ آقا ناصر به آغوش جامعه و خانواده و جامعه کارشناسی کشور بازگشت...

درآیه ای از قرآن آمده است: امانت ها را به اهلش برگردانید!
ناصر هاشمی با گذراندن روزهایی سخت و در حالی که از دسترسی به حقوق بدیهی و اولیه هر زندانی در دسترسی به درمان ضروری نیز با فشارهای غیرمتعارف محروم می شد و در بندی زندانی بود که وضعیت رفاهی و بهداشتی اش بارها به عرصه عمومی آمده بود؛ آزاد شد.
اعاده دادرسی و میزان تبدیل حکم او از عجایب دستگاه قضایی سیاست زده و مطیع بخش های امنیتی (و دراین پرونده خاص اطلاعات سپاه پاسداران) است.
امید که آقا ناصر صبور و پیگیر که امانتی بود که از زندانی به ناحق به عرصه کارشناسی که اهلش بود برگشت هم چنان بتواند در عرصه کارشناسی ملی حافظ منافع میهن و مردم و به خصوص اقشار زحمتکش آن باشد که همیشه دغدغه شان را داشته است.
و بدان امید که خبرهای خوشی که در رابطه با پذیرش اعاده دادرسی روئین عزیز عطوفت نیز به گوش می رسد به همین سرانجام خوش بیانجامد و روئین عطوفت مهربان نیز به مهرورزی انسان دوستانه اش نه تنها در محیط زندان و حبس و محبس بلکه در جامعه مظلوم بزرگش؛ ایران، ادامه دهد.
در پایان نمی توانم حس دوگانه ام را از شنیدن واژگان «تقاضای اعاده دادرسی» و «پذیرش» آن پنهان کنم. این تعابیر نام عباس امیرانتظام را برایم غمگنانه تداعی می کند که در دوران غلبه گفتمان «انقلاب» بر زندانی و زندانبان، این تقاضای «قانونی» را سال ها و سال ها دنبال کرد و چقدر مظلوم بود در پرونده ای سراسر ساختگی و بی پایه و اساس. و خوشحالم از اینکه همین مقاومت ها و مداومت های خستگی ناپذیر بالاخره این مفهوم حقوقی را هر چند در لابه لای سیاست ها و سیاست بازی های روزگار به جایی رسانده است که از مظلومانی دیگر رفع ظلم کرده است...

فیس بوک 20 دی 1394