يكشنبه، ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ | Sunday, 31. May 2020

بیانیه جمعی از نواندیشان دینی در باره اعدام های عربستان

منتشرشده در فیسبوک جمعه, 18 دی 1394 ساعت 11:32

امیدوارم علاوه بر نواندیشان دینی؛ علما و روحانیون مسلمان به شان فکری و مذهبی شان در برابر پدیده های سیاسی به خصوص در مواردی چون داعش به صراحت موضع فکری- سیاسی بگیرند...

http://www.kaleme.com/1394/10/18/klm-234381/

فیس بوک 18 دی ماه1394