چهارشنبه، ۹ مهر ۱۳۹۹ | Wednesday, 30. September 2020

کتاب جدید سعید مدنی

منتشرشده در فیسبوک چهارشنبه, 18 آذر 1394 ساعت 10:57

سعید مدنی در زندان نیز به مسئولیت ملی خود می اندیشد. او دانش و تجربه خود را در باره فقر و نابرابری و مبارزه با آن در کتابی که انتشارات آگاه منتشر کرده با ما در میان گذاشته است:«ضرورت مبارزه با پدیده فقر و نابرابری در ایران».