چهارشنبه، ۹ مهر ۱۳۹۹ | Wednesday, 30. September 2020

سه «سعید»

منتشرشده در فیسبوک یکشنبه, 08 آذر 1394 ساعت 10:43

«سعید» مرتضوی که نیازی به معرفی سیاسی و اقتصادی و جنایی ندارد، از مرز هوایی سفر می کند؛ «سعید» مدنی که او نیز نیازی به معرفی فکری و سیاسی و علمی ندارد و «سعید» رضوی فقیه که آخرین خبرهای در باره او عمل قلبش بود بر بستر و تختی که بدان زنجیر شده بود؛ در حبس مورد حمله بسیار قابل تامل «تیزی کشان» داخل زندان قرار می گیرند.
تصویر سه «سعید» نمادی از تصویر ایران است و آن چه بر مردمان اش می رود.
تیزی کشیدن در بین زندانیان عادی معمولا حساب و کتاب دارد؛ یا حساب و کتاب فردی و شخصی (و در رابطه با مسائل شخصی زندانی که خودزنی هدفدار است یا در رابطه با یکدیگر به قصد یا مقاصدی خاص) و یا حساب کتابی مرتبط با «از ما بهتران» و «زیر هشت»، وقتی بین ضارب و مضروب (ومجروح) هیچ رابطه و نسبتی شخصی وجود ندارد مثل تیزی کشیدن (کاملا دقیق و حرفه ای بر گونه و زیر گلوی) دو سعید مظلوم و عزیز.
متاسفم که بدبینانه بگویم تا دو انتخابات اسفند ماه از این خبرهای ناگوار و «بحران ساز» کم نخواهیم شنید. رئیس قوه قضاء گوش به فرمان تر از آن (به ستادهای بحران ساز) است که بتوان کوچک ترین توقعی از او داشت. او طبق معمول باز طلبکارانه به صحنه خواهد آمد... ساکنان بیت قدرت نیز که به اسم «حقوق بشر» حساسیت دارند و آن را توطئه دشمنان می دانند و اگر تظلمی شود پاسخش بیانیه ای از درون و توسط خود ستاد بحران ساز! خواهد بود که: این ها تحت «نفود» دشمن خودزنی کرده اند تا برای نظام مشکل سازی کنند!... اما از دولت تدبیر و امید این تدبیر توقع می رود که اگر نه برای دو سعید مظلوم بلکه برای منافع خود دولت نیز که شده صدایی از حلقوم خود صادر کنند و هم چون حمله سالیان پیش به بند 325 اوین به سکوت و تعلل برای فراموشی نگذرانند؛ وگرنه این خبرها تنها منحصر به زندانیان دست بسته آن هم از نوع غیرخودی باقی نخواهد ماند...

...فیس بوک 8 آذر1394