چهارشنبه، ۹ مهر ۱۳۹۹ | Wednesday, 30. September 2020

یوسفی اشکوری در میانه دو نسل

منتشرشده در فیسبوک سه شنبه, 26 آبان 1394 ساعت 10:18

آقای یوسفی اشکوری نویسنده و دین پژوه و از فعالان سیاسی ملی- مذهبی است که در یادداشت اخیرش از منظر دینی و سیاسی به جنایت اخیر داعش در پاریس نگریسته است.
حسن یوسفی اشکوری در میان ملی – مذهبی ها بین نسل مسن تر و نسل میانسال قرار دارد. هم دغدعه های آن ها را دارد و هم تب و تاب این ها را. این دو از او فردی خاص می سازد و به یکی از امیدهای آینده جریان ملی – مذهبی (با حساسیست های ویژه سیاسی و مذهبی شان) تبدیل می کند؛ در حالی که نسل مسن ترش در داخل کشور تحت فشار شدید سیاسی و امنیتی قرار دارند. وی بارها نشان داده که خود را عاری از عیب و خطا نمی داند

و «حقیقت» را برتر از «مصلحت» می نشاند؛ حتی در باره خودش و همین او را به منش ملی – مذهبی های گذشته نزدیک تر می کند.

http://yousefieshkevari.com/?p=5150
در اولین کامنت لینک یادداشت دیگر آقای یوسفی درباره بحث مهم «نفوذ» را می گذارم.

http://yousefieshkevari.com/?p=5130

فیس بوک 26 آبان 1394