دوشنبه، ۷ مهر ۱۳۹۹ | Monday, 28. September 2020

بررسی تشریفاتی برجام در مجلس

منتشرشده در فیسبوک شنبه, 18 مهر 1394 ساعت 22:38

کل بررسی برجام در مجلس یک تشریفات و کاری نمایشی است. قبلا همه تصمیمات در رابطه با رهبر و تیم وزارت امورخارجه نهایی شده است. مجلس نیز قبلا با تصویب ماده واحده ای تقریبا از خود خلع ید کرده و کل مسئله را به شورای عالی امنیت ملی سپرده بود تا به قول رئیس مجلس دست رهبر بسته نباشد!
در این رابطه شوخی قشقاوی با زاکانی معنا پیدا می کند.
قشقاوی معاونت پارلمانی وزارت امور خارجه به علی رضا زاکانی رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام: تو خیلی موضوع را جدی گرفته ای و مسئله برجام حل شده است...

http://www.rajanews.com/news/224203

فیسبوک 18 مهر 1394