يكشنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ | Sunday, 11. April 2021

دست دادن ظریف با اوباما

منتشرشده در فیسبوک چهارشنبه, 08 مهر 1394 ساعت 22:29

جوسازی سنگینی در ایران علیه مواجهه اتفاقی و کوتاه مدت و دست دادن محمد جواد ظریف و رئیس جمهور آمریکا به راه افتاده است. قابل پیش بینی است که این ماجرا اگر با آن به سرعت و درست برخورد نشود، سردراز خواهد داشت. متاسفانه سکوت غمناکی حامیان دولت و طرفداران اعتدال خواهی/ اصلاح طلبی/ تحول خواهی را فراگرفته است. غوغاسالاری مخالفان دولت و برجام که پرونده سیاهی در رابطه با منافع ملی ایرانیان دارند فضا را اشباع کرده است. متاسفانه به جز یک نفر کسی تاکنون به یاری ظریف و دولت در این عمل ساده نرفته است. آیا وقت آن نرسیده است که فضای شعاری و عوافریبانه در رابطه با مذاکره با آمریکایی ها شکسته شود؟
ویتنامی ها با دشمنی که در اوج مبارزه با او بودند؛ هم رابطه دیپلماتیک داشتند و هم مذاکره مستقیم می کردند. این فرمالیسم عوامفریبانه که در ایران دیگر دکان تجارت برای عده ای شده است باید پایان یابد. هر کسی از چپ و لیبرال و ملی و ... از منظر خودش می تواند با حفظ همه اصول و مواضع و موازین اش با این فرمالیسم ابلهانه مخالفت کند.
آیا علمای دین نباید بگویند که دین اسلام دین رحمت و مرحمت و اخلاق و کرامت است و پیامبر اسلام با دشمن ترین دشمنانش هم مودبانه برخورد می کرد و هم مذاکره و گفت و گو؟ این چه جو غیر عقلی و غیر دینی و غیر ملی است که در رابطه با گفت و گو ی با دیگران بر فضای سیاسی کشور ما حاکم شده است؟ مانند بچه ها که اگر با کسی اختلاف داشته باشند حتما باید با او قهر کنند و حرف نزنند و روی شان را برگردانند!
الآن وقت یک آزمون عملی در حمایت از ظریف و دولت، و اعتدال جویی و اصلاح طلبی و تحول خواهی است. این ها که فقط در حرف نیست. الآن وقت عمل است باید به یاری ظریف و دولت رفت و فضای این نوع جوسازی های فرمالیستی و مضحک و ضد ملی و البته فرصت طلبانه برای کوچک کردن خاتمه دادن به پرونده زیانبار و ضد ملی هسته ای توسط دولت روحانی را شکست. هر فرد و هر نیروی سیاسی می تواند نقشی در این میان داشته باشد. این امر هم تنها به ظریف و دولت بر نمیگردد به منافع ملی ایرانیان نیز مرتبط است. فشارغوغاسالاران و راه افتادن جریان شعاری کنونی (در بستر حکومت و فضای سیاسی کشوری که حالت منبرهای پر سوز و گدازی را دارد که هر کس می خواهد اشک بیشتری از مستمعین بگیرد و در فضا و بستر عوام زدگی تاریخی روحانیت و تاثیرگیری از پیروان تا تاثیر گذاری برآنان)؛ تردیدها و میانه کاری های راس هرم سیاسی را هم به ضرر منافع مردم ایران بیش از پیش تشدید خواهد کرد.

فیسبوک 8 مهر 1394