جمعه، ۴ مهر ۱۳۹۹ | Friday, 25. September 2020

روحانی و حصر

منتشرشده در فیسبوک دوشنبه, 09 شهریور 1394 ساعت 05:14

به نظر می رسد آقای روحانی برای اولین بار از تکرار سئوال و مطالبه در باره رفع حصر ابراز گله گی کرد. من نفهمیدم چرا این مسئله را به صورت عمومی و علنی مطرح کرد. کسی می داند چرا؟
(اینکه یک موضوع را ما تبدیل به یک مساله دائم در کشور کنیم، کسی از آن سودی نمی‌برد. ما همه باید تلاش کنیم قانون اجرا شود و کسی خطا و اشتباهی کرده باید قانون نسبت به او اجرا شود ولی اگر آن را به شعار دائم تبدیل کرده و دائما آن را تکرار کنیم، نتیجه چه می‌شود؟ )

فیس بوک 9 شهریور 1394