شنبه، ۵ مهر ۱۳۹۹ | Saturday, 26. September 2020

خدایا میشه یه روز بیاد که ...؟

منتشرشده در فیسبوک چهارشنبه, 24 تیر 1394 ساعت 11:59


روز خسته کننده اما سرخوشانه ای بود. پیگیری کردن لحظه به لحظه اخبار و گوش کردن هم زمان دو سه سخنرانی و هی نظر دادن و نظر شنیدن تا دهنت کف کند و مطلب کم بیاوری! ... و گاه احساساتی بشی و بذاری نم اشکی آزاد و رها به گوشه چشمت بیاد. خوشی و فراموشی هم جبران کننده برخی غم های عمیق و دردهای قدیم است...
بگذار چند ساعتی خوش باشیم از پایان یک بحران و خطری که مردم و سرزمین مان را به زیر بمباران های وحشیانه می کشید. روزهای بعد به حساب کسانی که ما را به این بیراهه کشاندند خواهیم رسید. فعلا بگذار از رستن از دام بلا شاد باشیم و شکرگزار...
تیتر یک همه رسانه های جهان شده بود این اتفاق.
خدایا یک روز می یاد که برگزاری یک انتخابات آزاد در سرزمین من که همه با خوشی و شادی در آن شرکت می کنند و هریک به نامزد خودشان رای می دهند و بعد شادمانه در خیابان جشن میگیرند این توافق و آشتی همه با همه را رسانه های مختلف جهان مستقیم پخش کنند و تیتر یک همه رسانه ها بشویم و یک لشگر خبرنگار و تحلیل گر و مصاحبه کننده هم هی بنشینند در باره آن حرف بزنند تا دهن شان کف کند!؟
چه سرخوشانه خواهد بود آن روز که بروی بالای یک پل عابر پیاده و بنشینی و فقط به خیابان زل بزنی. بی خیال سخنرانی های مسئولان و تصاویر و مصاحبه ها و تفسیرهای تحلیل گران و ....

فیس بوک  24 تیر 1394