شنبه، ۵ مهر ۱۳۹۹ | Saturday, 26. September 2020

علی رضا رجایی و شب قدر زندان

منتشرشده در فیسبوک یکشنبه, 21 تیر 1394 ساعت 21:54

rajaieسایت کلمه در متنی کوتاه از مراسم شب قدر در زندان و سخنرانی جمعی از عزیزان از جمله علیرضا رجائی خبر داده بود.
در گذشته تصور می شد خدایان اند که سرنوشت آدمیان را برای یک سال و یک عمر و یک نسل وگاه یک تاریخ؛ تقدیر می کنند و باید دل آن ها را به طریقی به دست آورد و حتی به ترحم واداشت که برای یک سال و یک عمر تقدیری خوب رقم زنند.
اما امروزه روز در «زندان» این زندانیان ایستاده بر عهد و آرمان هم چون علیرضا رجایی و ده ها هم چون او هستند که دارند تاریخ آینده این سرزمین را با صبوری شان رقم می زنند. صبوری آن هاست که دیکتاتورها و پیروان آئین «النصر بالرعب» را به ترس می اندازد که نمی توان با فشار و رعب و ضرب و زور ملتی را به تسلیم واداشت.
از قدیم گفته اند گردن خان نباید خم شود! خان ها عقب نشینی شان نیز گردن فرازانه و با قیل و قال شلتاق است! ولی بالاخره عقب نشینی است ...
صبوری انسان های دلسوز و ارزش گرا و آرمان خواه در زندان؛ نوید آینده بهتری برای سرزمین ماست . انسان هایی که هم جلوی پای شان را می بینند چرا که اهل عمل اند نه اهل رویا پردازی و آرزو اندیشی و هم افق آینده را چرا که آرمان خواه اند و وطن دوست و به حداقل هایی که سرنوشتی را عوض نمی کند و وطن را از فلاکت بحران های ارضی و سماوی متعددی که دچارش شده نجاتی نمی بخشد؛ خوش باورانه و ساده دلانه راضی و قانع نیستند و با سماجت و صلابت به تداوم و استمرار تا رسیدن به نقاط بازگشت ناپذیرمی اندیشند. آن ها که در زندان اند بیش از دیگران در معرض ویروس پراگماتیسم حداقلی و مینیمالیستی اند اما سخنان و رفتار و اعمال و به خصوص صبوری و مقاومت شان علائم آشکاری از سلامت شان از این ویروس موذی و بیمار کننده و از پای اندازنده است. آن ها تقدیر های بزرگ تری در سر دارند...
برای علیرضا رجایی و تمامی رجایی های زندان آرزوی صبوری و شادی می کنیم. آنها مایه های رجاء و امیدواری این ملت اند. تقدیرشان خوش فرجام که دارند سرنوشت ما را رقم می زنند. چه زیبا و پر امید و نشاط می شود وقتی ایران زمین بتواند از ظرفیت ها و دوراندیشی ها و تجارب این فرزندان دلسوز و فهیم و عمیقش بهره ببرد. چنین باد

بیست و یکم تیر ماه 1394

 

موارد مرتبط