شنبه، ۵ مهر ۱۳۹۹ | Saturday, 26. September 2020

افطاری های روئین عطوفت

منتشرشده در فیسبوک یکشنبه, 21 تیر 1394 ساعت 21:44

roienیکی از خاطرات ماه رمضان در داخل کشور افطاری هایی بود که می رفتیم . هم فال بود و هم تماشا. تماشای دوستانی مختلف از طیف های گوناگون فکری و سیاسی. گاه حتی از طیفهایی به غایت متضاد. در دانشگاه ها و مجامع و خانه ها.
یکی از خانه هایی که ویژگی منحصر به فردی داشت افطاری خانه روئین عطوفت بود. از «فعالان» تا «محذوفین» مختلف سیاسی در این محفل انس حضور داشتند و به همه با یک نگاه؛ نگاه می شد. خودی غیر خودی در حداقل ترین سطح بود و به صفر میل می کرد. و این برخاسته از نگاه مهربانانه و انسانی روئین از یک طرف و نگاه فراگیر ملی او از طرف دیگربود.تا چنین نگاهی شکل نگیرد ایران نجات پیدا نمی کند. این همان سخنی است که مهندس میثمی عزیز در مراسمی در شب های اخیر به مناسبت بزرگداشت شهید مظلوم سهراب اعرابی گفته و راه حل مشکل فساد ساختاری را نیز در آشتی ملی دانسته است. مهندس در تفسیر و توضیح سخنش به توسعه سیاسی پرداخته است. بدون توسعه سیاسی فساد ساختاری از بین نمی رود. توسعه سیاسی که مهندس میثمی عزیز بستر تحققش را آشتی ملی دانسته است.
روئین عطوفت ضمن پرنسیب گرایی و ارزش محوری و تاکید و سماجت و پایداری اش بر ارزش هایی که داشت اما نمونه عملی و منشی این آشتی ملی بود.
«آشتی ملی» اینک در زندان است و آزادی این نمادهای آشتی ملی از قید و بند ستم علامتی است از اینکه کی و چگونه آشتی ملی میسر خواهد شد. اما کنار هم بودن عباس امیرانتظام و حسین کروبی و درد دل هم شنیدن شان و حضور طیف گسترده ای از فعالان سیاسی در یک مراسم افطاری و نوشته همدلانه حسین کروبی عزیز در مظلومیت عباس امیر انتظام آینده بهتری را نوید می دهد ...

یکشنبه 21 تیر 1394