يكشنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹ | Sunday, 25. October 2020

آیا کتاب امت و امامت حاوی نظریه سیاسی شریعتی است؟

منتشرشده در فیسبوک جمعه, 29 خرداد 1394 ساعت 10:06

آیا کتاب امت و امامت حاوی نظریه سیاسی شریعتی است و آیا این کتاب درست فهم شده است؟
شریعتی یکی از موفق ترین روشنفکران شفاهی ایران بوده است. هنوز آثار او در ایران بنا به آمارهای رسمی از پرفروش ترین کتابهاست.
برایم در این چند سال معدود اقامت در خارج از کشور فاصله فراوان شناخت و برخورد با وی در فضای فرهنگی- سیاسی داخل و خارج از کشور شگفت انگیز است. شاید این امر بدانجا برگردد که مهاجران و تبعیدیان سیاسی و فکری خارج از کشور نمونه آماری دقیقی از مجموعه جامعه ایرانی نیستند. این بحث را باید در جای دیگری پی گرفت.
در هر حال نظریه امت و امامت دکتر شریعتی یکی از دم دستی ترین نقاط برای نقد و عمدتا تخطئه اوست. بسیار تجربه کرده ام که اکثر منتقدان و تخطئه کنندگان این مبحث اصلا این کتاب را نخوانده اند.
در کتاب «بدفهمی یک توجیه ناموفق» به این کتاب و نظر و استنباط نوی شریعتی در باره آن و نقد این استنباط و نیز نقد برخی بدفهمی های از این مبحث پرداخته ام.
در سالگشت آن شوریده دوراندیش که انقلاب قبل از خودآگاهی را فاجعه می دانست و پیش تر و بیش تر از بقیه هم عصرانش از روحانیت شناخت داشت؛ با قراردادن لینک این کتاب یاد او را گرامی میدارم. امید که از تجارب مثبت و منفی او برای آینده ره توشه برداریم

بیست و نهم خرداد 1394