جمعه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ | Friday, 14. August 2020

ارتباط انتخابات و کشت سیب زمینی و پیاز!

منتشرشده در فیسبوک دوشنبه, 25 خرداد 1394 ساعت 10:42

مطایبه: ارتباط داستان انتخابات در ایران با حکایت کشت سیب زمینی و پیاز توسط کشاورزان!
توجه! توجه! این مطلب مطایبه است. زیاد جدی نگیرید و به آنتن های خود دست نزنید. مشکل در اصل تصویراست...
معروف است که در ایران یک سال کشاورزان همه سیب زمینی می کارند و به علت وفورعرضه؛ قیمتش پایان می آید و چون پیاز کم کاشته شده قیمتش بالا میرود. سال بعد همه که چشم به «قیمت های پارسال» داشته اند؛ پیاز می کارند و داستان برعکس می شود!
حال حکایتی که عماد بهاور عزیز از پیش بینی نادرست بیست و نه نفر از زندانیان سیاسی بند 350 اوین در رابطه با احتمال پیروزی حسن روحانی درانتخابات 92 مطرح کرده من را به یاد همان داستان کشاورزان و کشت سیب زمینی و پیاز انداخت.
اما داستان عماد در ذهن من با تکه دیگری از همین سریال در هم آمیخت و آن پیش بینی و تقریبا انتظار قریب به یقین اکثر همین نوع فعالان سیاسی در رابطه با انتخابات رئیس مجلس خبرگان در اسفند ماه گذشته بود. باز با تقریبا همان نسبتی که عماد تعریف کرده؛ پیش بینی می شد هاشمی به ریاست برسد و البته این پیش بینی نیز شبیه آن پیش بینی درست برعکس در آمد....
حال نمی دانم اشکال در بی اطلاعی ما روشنفکران و فعالان سیاسی از یک قاعده ساده از یک بازی قانومند مثل نسبت مستقیم میزان عرضه و تقاضا با قیمت است که ما نمی دانیم و توجه نمی کنیم و یا اشکال در نابسامانی در طرف دیگر ماجراست و یا هردو؟
شما چه فکر می کنید؟
توجه!توجه! نه سئوال و نه جواب های خیلی جدی و با اعتماد به نفس کامل! را جدی نگیرید.
عکس این نوشته تزئینی و بی ربط است.

بیست و   پنجم خرداد 94