يكشنبه، ۴ خرداد ۱۳۹۹ | Sunday, 24. May 2020

فرمول نمی توان داد؛ هوشیاری امنیتی یا وسواس و بدبینی؟

منتشرشده در فیسبوک دوشنبه, 11 خرداد 1394 ساعت 23:18

مقاله «اطلاعات بیخ گوش اپوزیسیون» بر اساس برخی «اخبار» در پی اعلام برخی «هشدارها» بود. هشتاد در صد این نوشته معطوف به داخل کشور و تلاش های اطلاعات برای تشدید اختلافات بین نیروها و افراد گوناگون بود و مقدار کمتری از آن به برنامه های اطلاعات برای افراد و نیروهای خارج از کشور اشاره داشت. هدف از این بخش نیز باز اعلام هشدارباشی براساس برخی اخبار بود. اما متاسفانه در مواردی این سطح از بحث به برخی کشمکش های فردی و سیاسی که تعریف و تحلیل و تعلیل دیگری دارد فروکاسته شد. هر چند برخی افراد قابل تامل نیز سعی کردند با لودگی اساسا پیام هشدارباش مقاله را بپوشانند. مقاله ادب نقد و منطق دوگانه می خواهد بحث را دوباره به مجرای اصلی اش برگرداند.
در مقاله قبلی نیز گفته شده بود:«همه این ها اما به هیچ وجه به این معنا نیست که خدای ناکرده هر کس درباره تفاوت ها و اختلافات سیاسی بحث می کند، همکار اطلاعات است. اطلاعات فقط سعی می کند این بحث های طبیعی را به سمت تضاد و تنفر بکشاند. و باعث تشتت سیاسی و مانع همگرایی افراد و نیروها در داخل و خارج شود. »
بنابراین تشخیص این که کجا بحث روی روال طبیعی پیش می رود و کجا و چگونه اطلاعات سعی در ماهی گرفتن در این آب های گل آلود را دارد کار بس دشواری است. در اصول کافی حدیثی وجود دارد که میزان صحت و سقم آن را باید حدیث شناسان بسنجند؛ اما در هر حال از ابوذر می پرسند کجا باید تقیه کرد؟ پاسخ او از دیرباز برایم بسیار آموزنده بوده است که میگوید «مومن خود می داند که کجا باید تقیه کند». یعنی از ارائه هر فرمول سرراست و مستقیمی می پرهیزد. محل فعلی بحث ما نیز همان جایگاه را دارد. یک روشنفکر آگاه و تیزبین و یک فعال مدنی و سیاسی هوشمند خود اگر به مختصات مختلف صحنه بیندیشد بهتر می فهمد که یک بحث طبیعی و منطقی در جریان است یا اطلاعات از گل آلودگی آب و خاک پاشیده شدن به فضا و از هم پاشیدگی اوضاع و فراموشی مسائل اصلی تر و اساسی تر دارد استفاده خودش را می برد و گاه حتی توسط افراد هنوز ناشناخته متصل به خود یا مدیریت شده توسط آن ها بحث را به سمت خاصی سوق می دهد.
در این جا من واقعا نمی توانم فرمولی برای جدا شدن سیر طبیعی و سیر هدایت شده و آلوده مباحث بدهم. تیزهوشی هر فعال سیاسی و مدنی تنها ابزار تشخیص در این میدان پیچیده است. اما تنها یک ابزار و روش بسیار ساده و قابل استفاده همه گانی برای جلوگیری از گل آلود شدن آب وجود دارد و آن رعایت ادب نقد و خودداری از هر گونه توهین و انگ زنی به یکدیگر در هر دوسوی هربحثی است و هر فردی از این روش ها برای نقد یا تخریب و یا از میدان بردن طرف دیگر استفاده کند خواسته و ناخواسته وارد بازی ای می شود که چندان سالم نخواهد بود و می تواند مرتب به هر سمتی کشیده شود. سمتی که معلوم نیست به نفع چه کسی یا کسانی خواهد بود. مقاله اطلاعات بیخ گوش اپوزیسیون باید در این نقطه و سطح به کار بیاید که هشداری برای سمت و سو گرفتن برخی نقدها و بحثها باشد و نه در سطح انگ زنی های شخصی بدون مستند و امنیتی کردن فضای بحث. در بخش های پایانی آن مقاله هم به لغزش گاه های اخلاقی و هم سیاسی و امنیتی آن بحث ظریف اما ضرور اشاره کردم. بنابراین وسواس و دقت امنیتی نباید فضا را نه غیراخلاقی کند و نه امنیتی. حساس ترین و جدی ترین بحثهای سیاسی و استراتژیک می تواند با رعایت دقیق لحن و مضمون به طور منطقی و سالم پیش برود چه برسد به مباحثی که در فضای مجازی و گاه به طور غیر منطقی و یا غیر مسئولانه پیش می رود.

یازده خرداد 94