جمعه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ | Friday, 14. August 2020

مسعود هم آمد

منتشرشده در فیسبوک شنبه, 02 خرداد 1394 ساعت 23:01

زمستان رفت و سیاهی به ذغال ماند!
اندک اندک جمع مستان می رسند...
چه انرژی مثبتی می دهد تصویر خنده بر لب یک زندانی سیاسی دیگر در فضای بیرون از زندان در کنار همسر و دخترش؛ مسعود و زهرا خانم و بهاران عزیز!...
مسعود همیشه به حجب و حیا و ادب و توجه به تفکر و منش زبانزد بود و در همین رابطه حساسیت و تاکید زیادی داشت بر سلامت و صداقت سیاسی و مالی و اخلاقی جریانی که بدان تعلق دارد و دفاع از پیشینه و تبار آن و انگشت گذاشتن بر مواضع این جریان در تندپیچ های تاریخی چون نگارش و تصویب قانون اساسی و ورود اصل ولایت فقیه به آن؛ ماجرای گروگانگیری؛ تداوم و خاتمه جنگ؛ سرکوب ها و اعدام های دهه 60 و حمایت از جنبش اصلاحات و جنبش سبز و ....
مسعود در میان دوستان ملی- مذهبی و گاه به عمد و به قصد در بازجویی های زندان 59 سپاه در سال های 79 و 80 به «مسعود هابرماس» متصف بود. چرا که مسعود روی سپهر همگانی هابرماسی تاکید ویژه ای داشت و پیشینه جریان ملی – مذهبی را در همین رابطه بازخوانی و تفسیر می کرد.
هم چنین در برخی میهمانی های خصوصی جمع، شاهد هنرنمایی او با گیتارش و عشقش به فرهاد فرجاد بودیم.مسعود تاکید زیادی بر ضرورت دلبستگی های عاطفی به موازات هم فکری ها و همگرایی های نظری و سیاسی داشت. جمع بست تفکر و احساس و عاطفه نیاز مبرمی بود که این فرزند سربه زیر و محجوبی که در دامان خانواده ای مذهبی و مودب و متین پرورش یافته بود به خوبی و در تجربه زیسته خود بدان رسیده بود. تلفیق حساسیت بر مبانی نظری و علقه های حسی و عاطفی بروندادی عمیق و دقیق است که حال با تجربه پرهزینه اما گرانقدر دیگری نیز در پیوند قرار گرفته است: «صبوری و مقاومت» بر اصول و ارزش های بخشی از روشنفکران و فعالان سیاسی آرمان خواه این سرزمین و کوتاه نیامدن و نشکستن در برابر سختی ها و فشارها و ظلم ها.
لبخند این سه عزیز که شدیدا دلتنگ شان هستم، در تصویری به یادماندنی نشان پیروزی اهورایی «انسان» و مقاومت و صبوری آرمان خواهانه او در برابر اهریمن ظلم و ستم و شرکت سهامی زر و زور و تزویر است. پیوند اهورایی «عقل و احساس و اراده» در فرزندان مقاوم ایران زمین آینده خوبی را برای سرزمین و مردم ما نوید می دهد.
سال94 سال بهتری خواهد بود. از خردادش معلوم است!

دوم خرداد 94