جمعه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ | Friday, 14. August 2020

احمد نیامد؛ به تبعید رفت

منتشرشده در فیسبوک چهارشنبه, 30 ارديبهشت 1394 ساعت 22:54

کیوان آمد؛ پس از شش سال. احمد اما نیامد...؟ احمد مستقیم به تبعید می رود.
در هر حال خوشحالم از آمدن عزیزانی که دلتنگ تک تک شان هستیم. هم به خاطر کاهش رنج شان با پایان یافتن حبس های ظالمانه و هم به خاطر این که هر یک از دوستان نظرگاهی با خود به میدان و فضای سیاسی و مدنی می آورند و بر فضای کرخت کنونی خونی خواهند دواند و بالاتر از آن تنوعی خواهند افزود. از این پس این بیشتر دیده خواهد شد که چه تنوعی راهگشا در آراء صاحبان تحلیل و تجربه در فضای سیاسی و مدنی وجود دارد. مطمئنم آن ها بر فضایی که گرایشات پراگماتیستی مینیمالیستی و عملگرایی نزدیک بین و حداقل گرا بر آن سایه سنگینی انداخته است چیزی خواهند افزود.
تبعید اما برای کسی که شش سال در زندان و محبس بوده شاید چندان دشوار نباشد. این بیشتر تنبیه خانواده زندانی است تا خود او. اما قاضیان قلم به مزد این را نمی فهمند.
احمد خوش آمدی. مهدیه دختر و همسر زندانی های دونظام خسته نباشی. بچه ها چشم تان روشن. سال 94 سال بهتری خواهد بود....

سی ام اردیبهشت 94

 

موارد مرتبط