جمعه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ | Friday, 14. August 2020

آش شور «خود تاییدی مجلس»

منتشرشده در فیسبوک دوشنبه, 28 ارديبهشت 1394 ساعت 22:50

به خبر خودتاییدی نمایندگان مجلس توجه کافی نشد. به نظر میرسد دورخیز عبث و حتی کودکانه برخی نمایندگان برای تایید اتوماتیک وار نمایندگان برای دوره بعد از سوی شورای نگهبان (که عده دیگری از نمایندگان دیگر را هم به طمع انداخت تا به آن رای بدهند)؛ بیشتر از سوی کسانی هدایت شد که بنابه دلایل مالی یا نظایر آن متهم اند و احتمال می دهند بنا به پرونده هایی که درباره آنها وجود دارد و شورای نگهبان نمی تواند نادیده بگیرد (و از طریق نامزدهای رقیب شان هم مصرانه پیگیری خواهد شد)؛ در دور بعد رد صلاحیت خواهند شد. بنابراین این مسئله موضوعی خطی و جناحی مثلا برای تصفیه «طیفی» از نمایندگان نیست. بنابراین نباید آن را سیاسی و خطی دید و مثلا به نفع یک طیف و علیه یک طیف دیگر تا دنبال طیف های محذوف و یا طیف های جایگزین گشت. افرادی که احتمال داشتن پرونده های شخصی عمدتا مالی درباره شان هست نیز می توانند از طیف های مختلف درون مجلس باشند. تیغ شورای نگهبان در حوزه سیاست از جاهای دیگری امر می برد و تاثیر می پذیرد که نامه و بیانیه و مصوبه این قبیل نمایندگان نیز دربرابر امر و اراده آنها کوچکترین قدرتی ندارد. از قبل هم به خوبی مشخص بود این مصوبه سست و بی مبنا به سادگی در شورای نگهبان رد خواهد شد. چرا که جای هیچ دفاع حقوقی و سیاسی و اخلاقی ندارد. آن چه در این میان به عنوان عبرتی مهم باقی می ماند این است که آن هایی که به این مصوبه رای دادند در چه سطحی از دانش و شعور سیاسی و حقوقی و اخلاقی قرار داشتند. شورای نگهبان مصوبه ای را رد کرد که محصول و دست پخت نماینگان برآمده از نظارت استصوابی خویش است که آش شان بیش از حد شور شده بود!

بیست و هشتم اردیبهشت 94