جمعه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ | Friday, 14. August 2020

«اخلاق گرایی» حلقه مفقوده «دموکراسی خواهی»

منتشرشده در فیسبوک دوشنبه, 28 ارديبهشت 1394 ساعت 22:47

کیوان صمیمی در مصاحبه اش با روزآنلاین به یک نکته کلیدی اشاره کرد. نکته ای که از تجربیات گرانبهای اوست. هدی صابر نیز در سال های پایانی زندگی اش و در تاکید بر «منش» به همین نقطه رسیده بود.
دو تجربه در دو بستر متفاوت اما با یک نتیجه. کشف یک حلقه مفقوده با پوست و گوشت و خون و در تجربه ای پر هزینه. امیدوارم کیوان پس از رفع خستگی زندان به تبیین و تدوین این تجربه گرانبها بپردازد. این را صمیمانه از خودش هم خواسته ام.
کیوان در بخشی از مصاحبه اش گفته است:
بیشتر معتقد هستم که باید برای ایجاد جامعه مدنی تلاش کرد و می خواهم در این بخش وقت بگذارم بیشتر و یکی از به اصطلاح زوایای مهمی که توی ساخت جامعه مدنی مهم میدانم زاویه و بحث نگاه اخلاقی و اخلاق مدارانه است. درواقع به نظر من اخلاق گرایی حلقه مفقوده دموکراسی خواهی است و ما توی این زمینه خیلی اشکال داریم خیلی کمبود داریم... همراه فعالیت های دیده بانی حقوق بشر روی این موضوع و این محور خیلی تاکید دارم.

بیست و هشتم اردیبهشت 94