چاپ کردن این صفحه

از مجاهدین خلق دموکراسی در نمی آید!

منتشرشده در فیسبوک یکشنبه, 14 خرداد 1396 ساعت 16:39
 
در رابطه با میتینگ اخیر مجاهدین خلق با برنامه شصت دقیقه بی بی سی مصاحبه ای داشتم که به علت  مشکلات فنی ناتمام ماند. اما قصد داشتم چنین نکاتی را مطرح کنم: 
 
+ برگزار کردن تجمعی با چنین وسعت نشانگر قدرت تشکیلاتی و امکانات مالی و ارتباطات گسترده ای است که مجاهدین دارند.
+اکثر قریب به اتفاق مقامات شرکت کننده در این تجمع از مقامات «سابق» کشوری های شان هستند. مقامات آمریکایی عمدتا از نئوکان ها  و تندروترین جریان های هیئت حاکمه آمریکا هستند. چند نفر نیز از مقامات(سابق) نظامی این کشورند. بسیاری از این مقامات با دریافت حق الزحمه های بالا در این تجمع سخنرانی می کنند.
+ترکیب شرکت کنندگان شبیه سابق بود یعنی افراد قریب به اتفاق پا به سن گذاشته اعضای سازمان به علاوه خانواده های شهدای سازمان و افرادی که از کشورهای مختلف برای این جلسه بسیج میشوند. نکته مهم شرکت قوی عربستانی ها از سال گذشته است. 
+بسیاری از تجمع کنندگان که معمولا در صفوف آخر تجمع چیده می شوند با وعده پول و تور گردش پاریس آمده اند.
+موضوع محوری نشست مسئله لزوم تغییر حکومت ایران به محوریت مجاهدین و برقرار دموکراسی در ایران است. اما شکل بندی همین تجمع نشان می دهد که از مجاهدین دموکراسی در نمی آید. چراکه خانم رجوی سالهاست به عنوان رئیس جمهور برگزیده مقاومت معرفی شده است. گویی مجاهدین نماد همه مخالفان ایرانی هستند. دقت در ادبیات آنها البته نشان میدهد مجاهدین خودشان را جریان انحصاری مخالف حکومت می دانند. اگر هم چنین باشد چرا این رئیس جمهور مادام العمر است!؟ «دموکراسی» چه نسبتی با چنین رفتارهایی دارد؟
+در نشست مجاهدین «هیچ» جریان ایرانی مخالف دیگر حضور ندارد. بسیاری از جریانات سیاسی مخالف حکومت مجاهدین کنونی را دارای پرنسیب های «ملی» نمی دانند و با آنها مرزبندی روشنی دارند؛ اما  حتی از جریاناتی که همچون خودشان می اندیشند و برای براندازی حکومت ایران حاضر به همکاری با هر دولت خارجی هستند نیز در این نشست حضور ندارند. عدم حضور این جریانات نیز علامت دیگری است که مجاهدین انحصار طلب تر از آن هستند که غیر از خودشان را ببینند. و این فاصله ای بسیار بعید با دموکراسی دارد.
+مناسبات داخلی مجاهدین نیازی به شرح ندارد. جریانی بسته و عاری از هر گونه نشانی از دموکراسی و حتی عواطف انسانی و اخلاقی. ناظران سیاسی بسیاری مناسبات داخلی «بسیج» را بازتر از مجاهدین می دانند. درست است که آنها هم مغزشویی می شوند اما می توانند ارتباطات اجتماعی داشته باشند و در داخل خانواده ای با عقاید مختلف زندگی کنند و به تکنولوژی های مدرن ارتباطی دسترسی دارند.
+ارزش سیاسی این نشستهای نمایشی که هر سال تکرار می شود سال به سال کاهش می یابد. هر چند مجاهدین با تبلیغاتی پرحجم این نمایش را برای مصرف داخلی و تقویت روحیه اعضای پا به سن گذشته خویش به کار می برند و یا برای ارتباطات خویش با خارجی ها بر آن مانور می دهند اما حداقل در عرصه بیرونی به نظر می رسد هر دو طرف با دیگری «ابزاری» برخورد می کنند. مجاهدین می خواهند از حضور خارجی ها برای خویش تبلیغی از قدرت و ارتباط و دیپلماسی بسازند و خارجی ها نیز به جز آنان که فقط برای پول می آیند و یا کلا از ماجراهای ایران دور و بی خبرند؛ بسیاری شان می خواهند با برگ مجاهدین در فضای دیپلماسی علیه حکومت ایران بازی کنند.
+عربستانی ها بیش از دیگران برای بازی تبلیغاتی با برگ مجاهدین انگیزه دارند. آنها در برابر بازی رژیم ایران با برگ حزب الله لبنان اصرار بر نمایش ارتباط خود با مخالفان ایرانی دارند. اما هر ناظر سیاسی می داند که حزب الله لبنان(جدا از ارزش گذاری بر اعمال سیاسی اش در داخل لبنان؛ علیه اسرائیل و یا  دفاعش از دیکتاتوری بشار اسد) کجا و مجاهدین خلق کجا؟ نیرویی موثر در معادلات لبنان و منطقه و نیرویی که دیگر اثر چندانی در معادلات سیاسی داخل ایران ندارد.
+ بی اطلاعی برخی سخنرانان از وقایع ایران و تکرار ادبیات و کلیشه های خود مجاهدین در سخنرانی شان بسیار آشکار است. برخی از آنها از حضور وسیع تصاویر خانم رجوی در تهران سخن گفتند و یا به سخنان فرزند خود در صحبتهای شان با مجاهدین در خارج از کشور استناد کردند! حضور برخی مقامات مذهبی مسلمان در سالهای گذشته نیز در کمال بی اطلاعی از وقایع ایران و صرفا به خاطر مذهبی بودن مجاهدین صورت گرفته بود.
بر اساس مشابهت رفتار و گفتارو شیوه های مجاهدین با هسته اصلی  قدرت در ایران آیا نمی توان نتیجه گرفت که
بخش عمده شهروندان ایرانی دیگر به تکرار تجربه های غیردموکراتیک حتی فکر هم نمی کنند؟
فیسبوک 16 تیر1396

موارد مرتبط