دوشنبه، ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ | Monday, 12. April 2021

فیسبوک (77)

رضا معینی ضامن آهوان رمیده...

سه شنبه, 09 تیر 1394 ساعت 10:43

تجربه گرانبهای کیوان صمیمی

یکشنبه, 07 تیر 1394 ساعت 10:37

چهار سال گذشت از نبودن «هدی» مطلب ویژه

پنج شنبه, 21 خرداد 1394 ساعت 06:19

saber1در درون هدی چه گذشت که به این تصمیم رسید. برای او نفس اعتراض مهم بود نه نتیجه اش. و این اخلاق «وظیفه گرا» ست و نه اخلاق «نتیجه گرا». و بالاتر از آن؛ اگر در آن لحظه زلزله ای می آمد و کل آدمیان کره زمین را نابود می کرد و تنها او یک نفر زنده می ماند؛ هدی باز همین اعتراض را می کرد. می خواست در درون خودش و با وجدان خودش کنار بیاید؛ هاله را مظلومانه کشتند. من نباید هیچ عکس العملی نشان دهم؟ نه فقط در برابر ظالمان وقاتلان هاله. در برابر جهان و هستی. در برابر خودم و وجدانم. مطمئنم باز هدی اعتصاب می کرد تا لب مرگ . نه صرفا به عنوان اینکه ظلم را اگر مغلوب نمی توان کرد رسوا می توان ساخت که اخلاق «وظیفه» است ولو «نتیجه» ای حداقل در افق دید کوته نگر پراگماتیست های میمینمالیست نداشته باشد. بلکه این بار به خاطر «فضیلت». نفس فضیلت.

ظریف به سادگی می توانست دروغ نگوید

شنبه, 12 ارديبهشت 1394 ساعت 23:33

بازداشت شگفت انگیز نرگس

سه شنبه, 15 ارديبهشت 1394 ساعت 23:30

اختلاف در بازداشت نرگس؟

چهارشنبه, 16 ارديبهشت 1394 ساعت 23:24