يكشنبه، ۲۸ شهريور ۱۴۰۰ | Sunday, 19. September 2021

فیسبوک (77)

اگر درداخل بودم و در یک سخنرانی سئوالی در باره رای دادن به جنایتکاران پرسیده می شد چه می گفتم؟ قطعا می گفتم به جای آنها به افراد دیگری رای دهید.

وقاحت در «ماجرای نیمروز»

جمعه, 19 خرداد 1396 ساعت 16:47

از مجاهدین خلق دموکراسی در نمی آید!

یکشنبه, 14 خرداد 1396 ساعت 16:39
 

حال توپ در زمین آقای خامنه ای است!

دوشنبه, 10 اسفند 1394 ساعت 20:29

انتخابات صحنه رقابتی نابرابر

شنبه, 08 اسفند 1394 ساعت 20:26